602. GECE

[Kendini Fark Eden Hikâye]

Her şey Borges'in bir metniyle başladı. Bin bir gece masallarının 602. gecesinde Şehrazat'ın kendi hikâyesini anlatmasıyla tüm metnin kendi üzerine kapanarak bir sonsuzluğa düşüş etkisi yarattığını söylüyordu Borges. O geceyi arayarak başladığım yolculuk modernist / postmodernist sanat üzerine bir denemeye dönüştü ve 602. Gece kitabının çerçevesini oluşturdu. Kitap yayımlandıktan sonra konuyla ilgili düşünceler devam etti. Bu yüzden de bir blog açmaya karar verdim. Zaman içinde kendi başına bir mecraya dönüştü, bir nevi seyir defteri haline geldi...

Kalabalıkların Bilgeliği

Kalabalıklar söz konusu olduğunda akıllı ya da bilgece davranışlar ilk akla gelen özellikler değildir. İnsan kalabalıklarının kolaylıkla infiale kapılan, çeşitli...

Mühendislik Bilimleri Sözlüğü

_Mühendislik Bilimleri _Sözlüğü http://www.tubaterim.gov.tr/ adresinde elektronik erişime açılmıştır. Bu sözlüğü yaşama geçirilmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Bülent Sankur'un sözleriyle: 13 yıl boyunca, ...

Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul

Yoruluyorsun. İkinci tekil şahısta düşünmekten yoruluyorsun, ama ben demenin yol açacağı duygusal tepkimeleri de kaldıramayacağını çok iyi biliyorsun. Acaba birkaç benlik daha...

Türkiye Hikâyelerini Anlatıyor

TÜRKİYE HİKÂYELERİNİ ANLATIYOR hayat-ı hakikiye hikâyeleri… [archiveorg AR-arsiv-hayati-hakikiye-teaserjingle width=640 height=140 frameborder=0 webkitallowfullscreen=true mozallowfullscreen=true] Nâzım Hikmet’in 1939-1945 yılları arasında kaleme aldığı Memleketimden İnsan Manzaraları’nın...

Deliliği Yazmak

PANEL: DELİLİĞİ YAZMAK Moderatör: Ömer Türkeş Ferhat Emen İbrahim Yıldırım Murat Gülsoy Şebnem İşigüzel 14 Mayıs 2015 Perşembe 13:30-15:30 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü Sedad Hakkı Eldem...

EDEBİYAT VE DELİLİK SEMPOZYUMU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı...

Açık Oturum: Türk Romanı

“Türk Romanı” Başkan Doğan Hızlan Konuşmacılar: Ahmet Ümit Erol Üyepazarcı Hikmet Temel Akarsu Murat Gülsoy Oya Baydar Yer: Kadir Has Üniversitesi, Cibali, İstanbul Saat: 10:30 Elginkan Vakfı Türk Dili ve...